Udstyr

Startudstyr

I får alle gratis våben til “4 hænder”, altså to 1-hånds + et 2-hånds, eller fire 1-hånds, eller to 2-hånds våben. I kan ændre jeres valg mellem hver mission, hvis I ønsker det. Der følger 1 sæt missiler (8 stk) med til en Missile Launcher, efter eget valg. Der kan kun vælges fra de våben, der står som “Start” under Renown.
Jeres gratis våben kan ikke opgraderes. For at opgradere et startvåben skal man købe et nyt og så arbejde på det. F.eks. vil et Chainsword med en Mono Edge koste 500 exp (250 [Chainsword] + 250 [Mono Edge]). In-game kan vi godt lade som om, at det er jeres eget våben i opgraderer, men prisen skal betales.
Nogle af jer starter med ekstra udstyr som følger:
Apothecary: 1 Narthecium
Assault Marine: 1 Jump Pack
Librarian: 1 Force våben efter eget valg (Sword eller Staff)
Techmarine: 1 Servo-Arm

Opgraderinger

Opgraderinger kan købes for Experience Points og kan altid byttes tilbage til den samme værdi. Der kan opnås en rabat på 20%, hvis spilleren skriver en historie til udstyret (hvor har de det fra, hvordan ser det ud, osv.) og evt. giver det et navn.

Udstyr kan opgraderes ved at tilføje et vilkårligt antal Opgraderinger (se tabel længere nede) og/eller få det i højere byggekvalitet (se nedenfor). Den totale Requisition regnes ud, før rabatten gives.

Hvis den totale Requisition, før rabat, er større eller lig 1500 exp, så får udstyret også en af følgende effekter (vælg selv; disse stacker ikke):

 1. (Kun våben) +10 WS/BS med våbenet.
 2. (Kun rustning) +10 Dodge.
 3. (Kun Wargear) Re-roll relateret skill tests.
 4. +1 Cohesion.
 5. +2 Initiative.
 6. +5 Willpower

Byggekvalitet:
Exceptional: Udstyret koster 200% af dets normale pris.
Våben giver +1 damage. Skydevåben får RELIABLE, mens nærkampsvåben får +5 WS.
Rustning får +1 Armour Point mod det første slag den rammes af i en runde.
Force Fields reducerer Overload til 01-05 (hvis de var højere).
Wargear får +5 til de tests, som de er involverede i.
Cybernetics afhænger af lokationen og er angivet i deres egen tabel.
Mastercrafted: Udstyret koster 400% af dets normale pris.
Våben giver +2 damage. Skydevåben kan ikke Jam’e eller Overheat’e, mens nærkampsvåben får +10 WS.
Rustning får +1 Armour Point permanent og vejer halvt så meget som normalt.
Force Fields reducerer Overload til 01.
Wargear får +10 til de tests, som de er involverede i.
Cybernetics afhænger af lokationen og er angivet i deres egen tabel.

Skydevåben

Name Class Range ROF Damage PEN Clip Reload Special Cost Renown
Bolt Pistol Pistol(1H) 20m S/2/- 1d10+9 X 4 14 Full TEARING 250 Start
Bolter Basic(2H) 100m S/3/- 1d10+9 X 4 28 Full TEARING 250 Start
Heavy Bolter Heavy(2H) 100m //6 1d10+12 X 5 60 Full TEARING 500 Start
Hand Flamer Pistol(1H) 4m S/-/- 1d10+7 E 4 4 2 Full FLAME
vs. HORDE
250 Start
Flamer Basic(2H) 6m S/-/- 1d10+9 E 4 6 2 Full FLAME
vs. HORDE
250 Start
Heavy Flamer Heavy(2H)
Terminator(1H)
8m S/-/- 1d10+12 E 6 10 2 Full FLAME
vs. HORDE
375 Start
Shotgun Basic(2H) 50m S/2/- 1d10+9 I 4 18 Full RELIABLE
SCATTER
250 Start
Missile Launcher Heavy(2H) 250m S/-/- 8 Full 250 Start
Plasma Pistol Pistol(1H) 20m S/2/- 1d10+10 E 8 12 3 Full VOLATILE
PLASMA
625 20+
Plasma Gun Basic(2H) 100m S/2/- 1d10+12 E 10 24 4 Full VOLATILE
PLASMA
500 20+
Stalker Boltgun Basic(2H) 200m S/-/- 1d10+9 X 4 24 Full TEARING
ACCURATE
375 20+
Combi-Weapon Basic(2H)
Terminator(1H)
100m S/4/- 1d10+9 X 4 28 Full TEARING
COMBI
375 20+
Storm Bolter Basic(2H)
Terminator(1H)
100m S/4/- 1d10+9 X 4 60 2 Full TEARING
STORM
500 20+
Meltagun Basic(2H) 20m S/-/- 2d10+14 E 12 6 2 Full MELTA 500 20+
Multi-Melta Heavy(2H) 20m S/-/- 2d10+16 E 12 12 2 Full MELTA
BLAST(3)
vs. HORDE
875 20+
Lascannon Heavy(2H) 300m S/-/- 5d10+10 E 10 6 2 Full PROVEN(3) 750 20+
Angelus Bolter SPECIAL 50m S/3/- 1d10+9 X 6 36 2 Full TEARING 625 20+
Blood Angels
Plasma Cannon Heavy(2H) 100m S/-/- 2d10+12 E 10 16 5 Full VOLATILE
BLAST(5)
vs. HORDE
PLASMA
750 40+
Gilded Boltgun Basic(2H) 100m S/2/4 1d10+9 X 4 30 Full TEARING
SPECIAL
MASTERCRAFTED
500 40+
Ultramarines
Infernus Pistol Pistol(1H) 20m S/-/- 2d10+12 E 12 4 Full MELTA 875 60+
Assault Cannon Terminator(1H) 100m //10 2d10+12 I 6 200 3 Full DEVASTATING(1)
TEARING
750 60+
Cyclone Missile Launcher Terminator(-) 250m S/2/- 12 3 Full 625 60+

Missiler

Der købes adgang til missilerne – ammo er gratis og ubegrænset derefter.

Name Damage PEN Special Cost Renown
Frag Missile 2d10 X 4 BLAST(5)
vs. HORDE
125 Start
Krak Missile 3d10+10 X 8 BLAST(3)
vs. HORDE
125 Start
Incendiary Missile 1d10+3 E 0 BLAST(3)
vs. HORDE
INCENDIARY
125 Start

Nærkampsvåben

Alle nærkampsvåben lægger Strength Bonus oveni skaden.
Mod en Horde gives der 1+(DOS/2) Magnitude Damage.

Name Class Damage PEN Special Cost Renown
Chainsword Melee(1H) 1d10+3 R 3 TEARING
BALANCED
250 Start
Force Sword Melee(1H)
Terminator(1H)
1d10+2 R 2 BALANCED
FORCE
625 20+
Force Staff Melee(2H)
Terminator(1H)
1d10+1 I 0 BALANCED
FORCE
INVOCATION
625 20+
Power Axe Melee(1H)
Terminator(1H)
1d10+8 E 7 POWER
UNBALANCED
500 20+
Power Sword Melee(1H)
Terminator(1H)
1d10+6 E 6 POWER
BALANCED
500 20+
Honour Blades Melee(2H) 1d10+5 E 6 POWER
BALANCED
SPECIAL
500 20+
Ultramarines
Lightning Claw Melee(1H)
Terminator(1H)
1d10+6 E 8 POWER
PROVEN(4)
BULKY
LIGHTNING
750 SET 40+
Power Fist Melee(1H)
Terminator(1H)
2d10 E 9 POWER
BULKY
UNWIELDY
STRENGTH
750 40+
Omnissian Axe Melee(1H)
Terminator(1H)
1d10+11 E 6 POWER
COMBITOOL
UNBALANCED
750 40+
Techmarine Only
Thunder Hammer Melee(2H)
Terminator(1H)
2d10+5 E 9 POWER
STRENGTH
CONCUSSIVE(-20)
UNWIELDY
750 40+
The Needle of Truth Melee(1H) 1d10+7 E 6 POWER
BALANCED
SPECIAL
750 40+
Dark Angels
Chainfist Terminator(1H) 2d10 E 10 POWER
STRENGTH
TEARING
UNWIELDY
BULKY
1000 60+
Glaive Encarmine Melee(2H) 2d10+2 E 6 POWER
BALANCED
625 60+
Blood Angels
The Black Sword Melee(1H/2H)
Terminator(1H/2H)
1d10+6 E 6 SPECIAL
POWER
BALANCED
RELIC
875 80+
Black Templars

Force Fields (skjold)

Name Location Rating Overload Cost Renown
Combat Shield 1-Handed 25 01-10 500 40+
Storm Shield 1-Handed
Terminator(1H)
55 01-10 875 60+
Iron Halo - 50 01 1000 80+

Rustning

Name Loc Armour Special Cost Renown
Power Armour All Body: 10, Rest: 8 +20 Strength
1 Power Armour History
1000 Start
Diagnostor Helmet Head 8 +10 Medicae, PREYSENSE 375 -
Terminator Armour All 14 TERMINATOR 1500 EX 60+
Terminator Honours
Artificer Armour All 12 +20 Strength
2 Power Armour Histories
1500 80+
Techmarines: 40+
Armour of Faith All 12 +20 Strength
2 Power Armour Histories
SPECIAL
RELIC
1500 80+
Black Templars

Wargear

Name Special Prereqs Cost Renown
Back Banner If worn by Squad Leader and he spends a Fate Point to restore Cohesion, he gains 1 additional Cohesion. 375 -
Blood of Heroes +1d5 base Cohesion to squad, enter Squad mode freely once per mission Blood Angels 375 -
Combi Tool +10 Tech-Use. 375 -
Jump Pack Double base movement on Pilot(Personal) test Pilot(Personal) 375 -
Multikey +30 Security to open locks 375 -
Narthecium +20 Medicae. Doubles healing done. 250 -
Omni-Tool +20 Tech-Use. Does not stack with Combi Tool.
Heal Servitor 1d5 wounds.
700 -
Death Mask +1 Fear Rating Blood Angels 500 20+
First Company Relic Gain Fearless Talent, +20 to Opposed Tests vs. Tyranids; if wearer is squad leader, entire squad gains both bonuses Ultramarines 625 40+
Psychic Hood +5 Willpower.
Nullify a psychic power cast on self with a Willpower test.
Inhibit any psychic power with a Willpower test, each DoS giving the caster a -10 to his Focus Powe test.
Psy Rating>0 625 40+
Signum When in Squad Mode, entire squad gains +5 BS. If user spends a Full Action and succeeds on a Tech-Use test, the bonuses increases to +10 BS until the end of the next round. Does not stack. 875 40+
Signum Link If at least 1 member of the squad has a Signum, all those in Squad Mode with him, who have a Signum Link, may act as if they were Ganging Up (+10 WS/BS) against any enemy. 500 -
Winged Jump Pack +1 Fear Rating, +10 Command Skill Blood Angels 625 40+
Dilation Field As a Half Action, gain Unnatural Agility and Unnatural Speed for 1d10 rounds. Must recharge for 1 hour after use. 1125 60+
Standard of Fortitude Any Battle-Brother who can see the standard are immune to Fear and ignores Fatigue. Dark Angels 1000 60+

Drugs

Det kræver et Chem-Use skill check og en Full Action at bruge en dosis. En dosis kan godt bruges på andre end en selv, men hvis de er modvillige, skal der rammes med et Weapon Skill check og de får lov at bruge en Reaction. Et Narthecium kan nedsætte brugen til en Half Action.
Det der købes her er adgangen til medikamenterne – altså skal der ikke betales for forbrug. Modsat andet udstyr kan disse exp ikke byttes tilbage efterfølgende.

Name Effect Cost Renown
De-Tox Immediately ends all ongoing effects of drugs, toxins and gases. When taken, the user is stunned for 2 rounds. 100 -
Deadlock Target loses 3d10 Strength for 3 rounds. 100 -
Roofies Target becomes more receptive of commands. All Fellowship tests taken against the target, by any source, gain a +20 bonus. 200 -
Drive Target gains 20 Strength for 3 rounds. 200 -
Rose Target gains Dark Sight and +20 Perception for 5 rounds. 200 Respected(20+)
Slaught Target gains 20 Agility for 3 rounds. 400 Respected(20+)
Frenzon Target gains Frenzy until the end of combat. 500 Distinguished(40+)
Blue Fire Target may re-roll Focus Power tests, but even Fettered Psychic Tests cause Psychic Phenomena as if they were Unfettered. 500 Famed(60+)
Scab Target gains 20 Toughness for 3 rounds. 800 Famed(60+)
Genophage Each dose must be custom made (Trade[Chymist] skill) for its intended target. The victim must pass a Hard(-20) Toughness Test or take 1d10+5 impact damage (no armour or TB) every round until he dies. If he succeeds on a single Toughness test, the drug ends completely. 1000 Hero(80+)

Hvis der slås to ens terninger på Chem-Use testen, så sker der en bieffekt (uanset om testen fejlede eller ej):

1d100 Effect
01-20 Muscle Seizure Immobilized for 1 round.
21-40 Poisoned Take 1d5 Wounds, not reduced by Armour or Toughness.
41-60 Involuntary Vomiting Unable to act or react for 1 round.
61-80 Psychedelic Trip Take 1d5 Insanity Points and must attempt to flee for 2 rounds, even if Fearless.
81-94 Violent Delusions Must attack allies in any way possible for 3 rounds. This can be reversed with a Hard(-30) Command test.
95-00 Physical Rejection A random limb (one arm or leg) is completely locked down. Unless a Hellish(-60) Medicae skill is performed within 3 rounds, function of that limb is permanently lost.

Cybernetics

TB for hver lokation stacker ikke, men den højeste gives altid (hvis brugeren har Bionic Lungs og Bionic Heart, gives der ialt +2 TB til Body).
Højere byggekvalitet inkluderer alle de egenskaber, som de dårligere versioner har.
Modsat andet udstyr kan disse exp ikke byttes tilbage efterfølgende.

Name Effect Cost Renown
Servo-Arm Normal: +2 TB(Body), Strength=75
Exceptional: Strength=85, Grapple +10
Masterwork: Gains SHOCKING quality
750 -
Auger Array Normal: +2 TB(Head), +20 Awareness
Exceptional: Re-roll Awareness tests
375 -
Bionic Arm Normal: +2 TB(Arm)
Exceptional: +10 to Strength and manual dexterity tests
375 -
Bionic Heart Normal: +1 TB(Body)
Exceptional: Gain “Sprint” talent
375 -
Bionic Leg Normal: +2 TB(Leg)
Exceptional: +20 to jump/leap tests
375 -
Bionic Lungs Normal: +2 TB(Body), +20 Toughness vs. gas
Exceptional: Able to survive water/vacuum/etc. for 1 hour
250 -
Cybernetic Senses Normal: +2 TB(Head)
Exceptional: +20 vs. threats to sense (ie. loud noises, bright flashes)
375 -
Mind Impulse Unit Normal: +2 TB(Head), +10 Tech-Use, Drive, Pilot when interacting with computer
Exceptional: Also gain +10 to Logic and Inquiry
375 -
Servo Harness Allows equipping 2 Servo-Arms, a Combi Tool, a Fyceline Torch (Flamer) and a Plasma Cutter (Plasma Pistol, 10m range, no Maximal mode).
Exceptional: Every arm gains +5 to Skill tests, WS or BS.
1250 60+

Opgraderinger

Name Applies To Effect Cost Renown
Mono Melee Attachment Any Basic weapon Weapon doubles as a Combat Knife (1d10 P2) 175 -
Chain Melee Attachment Any Basic weapon Weapon doubles as a Chainsword (1d10+3 P3, TEARING) but without the BALANCED quality. 225 -
Dipole Mag-Lock Any 1-handed or Basic weapon Weapon can be holstered as a Free Action. In effect a weapon switch FROM the upgraded weapon to any other becomes a Free Action. 125 -
Preysense Sight Any Basic weapon Ignore effects of darkness and gain +20 to vision-based Perception tests in the dark. Only one Sight can be applied to a weapon. 250 -
Red-Dot Laser Sight Any Basic or Pistol weapon +10 BS when firing a single shot (no effect on Semi- or Full-Auto Bursts). Only one Sight can be applied to a weapon. 250 -
Belt Feed Heavy Bolter Rate of Fire is increased to 8 and Clip size is increased to 100 but weapon gains UNRELIABLE quality (Exceptional cancel this out, Masterwork instead become RELIABLE). 250 -
Duellist’s Grip Any 1-handed melee weapon Weapon gains +5 to Parry. 250 -
Extended Magazine Any Basic or Pistol weapon Clip size is increased by 25%, rounding up. 250 -
Mono Edge Any melee weapon Add 2 to weapon’s Penetration. 250 -
Pistol Grip Any Basic weapon Weapon can be wielded in one hand, at a -10 BS penalty. For a Flamer, all targets gain +10 to their Agility test to move out of affected area. 375 -
Weapon Charm Any weapon Weapon will only Jam on a roll of 00 and gains ACCURATE. 500 40+
Dark Angels

Followers

I kan, for experience points, købe jer til følgesvende af enhver art. Followers laves af spilleren og styres af dem, undtagen i specielle situationer, hvor de mister kontrollen (ekstrem frygt, f.eks.).
En follower agerer altid på spillerens tur og styres af ham. Hver spiller kan højst have én follower. Hvis en follower dør, så må der laves en ny, til de samme experience points, til næste mission. Der skal redegøres for, hvor spilleren har den nye follower fra. Followers kan kun byttes tilbage til exp hvis der forklares hvorfor de ikke længere følger spilleren. Dette kunne være som følge af deres død.
En follower skal altid godkendes af GM’en, før den må købes.

Der findes tre niveauer af followers og de genereres som følger:

Niveau Characteristics Skills Talents Traits Equipment Cost
Lesser 180, ingen over 30 4 5 3 OPTIONS OPTIONS 500
Standard 240, ingen over 40 6 7 5 OPTIONS OPTIONS 1000
Greater 300, ingen over 50 9 11 7 OPTIONS OPTIONS 1500

Wounds: En follower har Wounds lig med deres Toughness Bonus x 2 (efter evt. Unnatural Toughness). Evt. Sound Constitution talents lægges oveni til sidst.
Movement: Beregnes præcis ligesom for spillere, afhængig af Agility Bonus og karakterens størrelse (normal/Hulking/Enormous/Massive).
Loyalty: En follower’s Loyalty er altid lig med hans “ejers” Fellowship. Hvis followeren bedes om at:

 • Risikere deres liv (uden for kamp)
 • Gøre noget, der ikke ligger til deres karakter
 • Følge ordre når deres herre ikke er i nærheden
  så skal der slås et Loyalty slag. Fejler dette, så overtager GM’en kontrol over followeren indtil situationen er overstået.

Characteristics: Kan fordeles efter eget ønske, som angivet i tabellen.
Skills: Kan fordeles efter eget ønske. Et skill point kan også bruges på at opgradere en eksisterende skill til +10, istedet for at købe en ny (f.eks. kan jeg lægge alle 4 Skill points fra en Lesser Follower i to Untrained skills, for at få dem begge op på +10).
Talents: Kan vælges frit fra Core-bogen (se link), dog med moderation fra GM. Alle prerequisites skal være opfyldt.
Traits: Kan vælges fra ovenstående tabel (se link for beskrivelser), men det skal give mening for karakteren (et almindeligt menneske kan ikke have flere arme, f.eks.).

Horde: Der kan også laves en Horde af followers. Dette følger de samme regler som normalt, men koster 500 exp ekstra. Horden’s Magnitude vil være lig, hvad den ellers ville have i Wounds.

Opgradering af Followers: En follower kan opgraderes, ved at bruge mere exp på dem. Altså kan I opgradere en Lesser follower til en Standard for 500 exp, eller til en Greater for 1000 (tilsvarende kan en Standard opgraderes til en Greater for 500 exp). Dette gøres ved at tilføje de ekstra Characteristics, Skills, Traits, Talents og Equipment, som udgør forskellen mellem deres gamle niveau og deres nye. Det skal altid give mening, når en follower opgraderes – et menneske bliver ikke pludselig til en 4-armet kæmpe, uden en meget god grund. Der kan aldrig opgraderes til noget højere end Greater.

Forslag til Followers:
Servo-skull: En lille, svævende robot, bygget ind i kraniet på et menneske, der gjorde sig fortjent til æren i løbet af sit liv. Disse bruges ofte til opgaver der ikke kræver styrke, såsom at bryde koder, oversætte sprog eller levere beskeder.
Servitor: Et menneske, der har fået størstedelen af deres krop og hjerne erstattet af mekaniske dele og nu tjener som en slave for sin ejer. Disse kan bygges til stort set hvilket som helst formål som et menneske kunne klare, med de fordele som maskiner har (blind lydighed, frygtløshed, styrke), men også med visse ulemper (ude af stand til at tænke selv).
Chapter Serf: De mennesker, der ikke klarede testen til at blive Adeptus Astartes – Space Marines – bliver ofte valgt til at tjene på det skib, som deres brødre bemander. Disse kunne være alt fra spejdere, til væbnere, til kamptrænede tropper.
Psyker: Mennesker, der viser tegn på psykiske evner, bliver taget og opdraget ombord på “The Black Ships”. Viser de tendens til ikke at kunne styre deres evner, bliver de slået ihjel – men de få, der klarer træningen, tjener Imperiet. Som regel vil disse blive brugt som Navigators eller Astropaths (al rejse og faster-than-light kommunikation går igennem The Warp, altså via psykiske kræfter), men enkelte får også en plads på fronten. Bemærk at kun Greater Followers kan få et Psy Rating trait.
Dyr: I visse tilfælde ville en Space Marine være i stand til at tæmme et dyr – måske endda et rumvæsen (med de implikationer det måtte bringe, i en hær hvis primære formål er at udrydde rumvæsener).
En anden Space Marine(!): Det ville kræve en helt unik situation før en Adeptus Astartes ville sværge sin loyalitet til en anden (og der skal meget specifikke Talents og Traits til, før det er tilladt), men teknisk set kunne en anden Space Marine godt følge jer. Forholdet vil være noget anderledes end til en slave.

Specielle Followers

Følgende followers fungerer lidt anderledes end dem, I selv kan lave. De kan ikke opgraderes eller rettes til, undtagen efter aftale med GM.

Navn Prereqs Stats Special Cost
Watcher in the Dark Dark Angels NONE Når spilleren bruger et Fate Point til at lægge +10 til en test, eller til at re-roll’e en test – og klarer testen – må han slå 1d10; hvis der slås en 8 eller højere får han øjeblikkeligt sit Fate Point tilbage 500
Cenobyte Servitor Black Templars LESSER Fordobler antallet af ture, hvor Righteous Zeal (Solo Ability) er aktiv. 1000
Familiar Librarian LESSER Ejeren får +1 til Initiative og +10 til Awareness, Psyniscience og Focus Tests 1000

Udstyr

Deathwatch magnuspihl magnuspihl