House Rules

  1. Hordes Rammer altid, men skal stadig slå for Degrees of Success. Kan ikke pareres/undviges. Må lægge 2 skade til per Degree of Success hvis den har en Magnitude på 2+. Hvis den har en Magnitude på 11+ må den lægge 3 skade til per Degree of Success. Der antages altid minimum 1 Degree of Success.
  2. Reactions For at reagere på et angreb skal man få mindst lige så mange Degrees of Success på sin Reaction, som angriberen fik på sit angreb.
  3. Drugs For at anvende drugs skal man lave en Chem-Use test (efter et evt. Weapon Skill og Reaction test, hvis modtageren er modvillig). Slås der doubles på denne, sker der en effekt som herunder (uanset om testen fejlede eller ej):
1d100 Effect
01-20 Muscle Seizure Immobilized for 1 round.
21-40 Poisoned Take 1d5 Wounds, not reduced by Armour or Toughness.
41-60 Involuntary Vomiting Unable to act or react for 1 round.
61-80 Psychedelic Trip Take 1d5 Insanity Points and must attempt to flee for 2 rounds, even if Fearless.
81-94 Violent Delusions Must attack allies in any way possible for 3 rounds. This can be reversed with a Hard(-30) Command test (as a Half Action by the commander).
95-00 Physical Rejection A random limb (one arm or leg) is completely locked down. Unless a Hellish(-60) Medicae skill is performed within 3 rounds, function of that limb is permanently lost.

House Rules

Deathwatch magnuspihl magnuspihl