Followers

Followers

I kan, for experience points, købe jer til følgesvende af enhver art. Followers laves af spilleren og styres af dem, undtagen i specielle situationer, hvor de mister kontrollen (ekstrem frygt, f.eks.).
En follower agerer altid på spillerens tur og styres af ham. Hver spiller kan højst have én follower. Hvis en follower dør, så må der laves en ny, til de samme experience points, til næste mission. Der skal redegøres for, hvor spilleren har den nye follower fra. Followers kan kun byttes tilbage til exp hvis der forklares hvorfor de ikke længere følger spilleren. Dette kunne være som følge af deres død.
En follower skal altid godkendes af GM’en, før den må købes.

Der findes tre niveauer af followers og de genereres som følger:

Niveau Characteristics Skills Talents Traits Equipment Cost
Lesser 180, ingen over 30 4 5 3 OPTIONS OPTIONS 500
Standard 240, ingen over 40 6 7 5 OPTIONS OPTIONS 1000
Greater 300, ingen over 50 9 11 7 OPTIONS OPTIONS 1500

Wounds: En follower har Wounds lig med deres Toughness Bonus x 2 (efter evt. Unnatural Toughness). Evt. Sound Constitution talents lægges oveni til sidst.
Movement: Beregnes præcis ligesom for spillere, afhængig af Agility Bonus og karakterens størrelse (normal/Hulking/Enormous/Massive).
Loyalty: En follower’s Loyalty er altid lig med hans “ejers” Fellowship. Hvis followeren bedes om at:

  • Risikere deres liv (uden for kamp)
  • Gøre noget, der ikke ligger til deres karakter
  • Følge ordre når deres herre ikke er i nærheden
    så skal der slås et Loyalty slag. Fejler dette, så overtager GM’en kontrol over followeren indtil situationen er overstået.

Characteristics: Kan fordeles efter eget ønske, som angivet i tabellen.
Skills: Kan fordeles efter eget ønske. Et skill point kan også bruges på at opgradere en eksisterende skill til +10, istedet for at købe en ny (f.eks. kan jeg lægge alle 4 Skill points fra en Lesser Follower i to Untrained skills, for at få dem begge op på +10).
Talents: Kan vælges frit fra Core-bogen (se link), dog med moderation fra GM. Alle prerequisites skal være opfyldt.
Traits: Kan vælges fra ovenstående tabel (se link for beskrivelser), men det skal give mening for karakteren (et almindeligt menneske kan ikke have flere arme, f.eks.).

Horde: Der kan også laves en Horde af followers. Dette følger de samme regler som normalt, men koster 500 exp ekstra. Horden’s Magnitude vil være lig, hvad den ellers ville have i Wounds.

Opgradering af Followers: En follower kan opgraderes, ved at bruge mere exp på dem. Altså kan I opgradere en Lesser follower til en Standard for 500 exp, eller til en Greater for 1000 (tilsvarende kan en Standard opgraderes til en Greater for 500 exp). Dette gøres ved at tilføje de ekstra Characteristics, Skills, Traits, Talents og Equipment, som udgør forskellen mellem deres gamle niveau og deres nye. Det skal altid give mening, når en follower opgraderes – et menneske bliver ikke pludselig til en 4-armet kæmpe, uden en meget god grund. Der kan aldrig opgraderes til noget højere end Greater.

Forslag til Followers:
Servo-skull: En lille, svævende robot, bygget ind i kraniet på et menneske, der gjorde sig fortjent til æren i løbet af sit liv. Disse bruges ofte til opgaver der ikke kræver styrke, såsom at bryde koder, oversætte sprog eller levere beskeder.
Servitor: Et menneske, der har fået størstedelen af deres krop og hjerne erstattet af mekaniske dele og nu tjener som en slave for sin ejer. Disse kan bygges til stort set hvilket som helst formål som et menneske kunne klare, med de fordele som maskiner har (blind lydighed, frygtløshed, styrke), men også med visse ulemper (ude af stand til at tænke selv).
Chapter Serf: De mennesker, der ikke klarede testen til at blive Adeptus Astartes – Space Marines – bliver ofte valgt til at tjene på det skib, som deres brødre bemander. Disse kunne være alt fra spejdere, til væbnere, til kamptrænede tropper.
Psyker: Mennesker, der viser tegn på psykiske evner, bliver taget og opdraget ombord på “The Black Ships”. Viser de tendens til ikke at kunne styre deres evner, bliver de slået ihjel – men de få, der klarer træningen, tjener Imperiet. Som regel vil disse blive brugt som Navigators eller Astropaths (al rejse og faster-than-light kommunikation går igennem The Warp, altså via psykiske kræfter), men enkelte får også en plads på fronten. Bemærk at kun Greater Followers kan få et Psy Rating trait.
Dyr: I visse tilfælde ville en Space Marine være i stand til at tæmme et dyr – måske endda et rumvæsen (med de implikationer det måtte bringe, i en hær hvis primære formål er at udrydde rumvæsener).
En anden Space Marine(!): Det ville kræve en helt unik situation før en Adeptus Astartes ville sværge sin loyalitet til en anden (og der skal meget specifikke Talents og Traits til, før det er tilladt), men teknisk set kunne en anden Space Marine godt følge jer. Forholdet vil være noget anderledes end til en slave.

Specielle Followers

Følgende followers fungerer lidt anderledes end dem, I selv kan lave. De kan ikke opgraderes eller rettes til, undtagen efter aftale med GM.

Navn Prereqs Stats Special Cost
Watcher in the Dark Dark Angels NONE Når spilleren bruger et Fate Point til at lægge +10 til en test, eller til at re-roll’e en test – og klarer testen – må han slå 1d10; hvis der slås en 8 eller højere får han øjeblikkeligt sit Fate Point tilbage 500
Cenobyte Servitor Black Templars LESSER Fordobler antallet af ture, hvor Righteous Zeal (Solo Ability) er aktiv. 1000
Familiar Librarian LESSER Ejeren får +1 til Initiative og +10 til Awareness, Psyniscience og Focus Tests 1000

Followers

Deathwatch magnuspihl magnuspihl